Máy đo huyết áp Omron 7142 T1

1.200.000VNĐ

980.000VNĐ

-18%

Máy Đo Huyết Áp Omron 7156

1.590.000VNĐ

1.390.000VNĐ

-13%

Máy Đo Huyết Áp Omron Hem-7361T

2.950.000VNĐ

2.650.000VNĐ

-10%

Máy đo huyết áp Omron HEM-6161

1.000.000VNĐ

850.000VNĐ

-15%

Máy đo huyết áp Omron HEM-6232T

2.210.000VNĐ

1.850.000VNĐ

-16%

Máy Đo Huyết Áp Omron Hem-7156

1.590.000VNĐ

1.390.000VNĐ

-13%

Máy Xông Mũi Họng Compmist - USA

-24%

Máy xông mũi họng Zava Z300

1.350.000VNĐ

750.000VNĐ

-44%

Máy xông mũi họng Omron NE-C801

1.250.000VNĐ

1.090.000VNĐ

-13%

Máy xông mũi họng Omron NE-C28

1.600.000VNĐ

1.350.000VNĐ

-16%

Máy trợ thính Rionet HA-20DX

1.350.000VNĐ

1.150.000VNĐ

-15%

Máy trợ thính Itsumo HI-01S

1.600.000VNĐ

1.500.000VNĐ

-6%

Máy trợ thính Rionet HB-23P

2.100.000VNĐ

1.950.000VNĐ

-7%

Máy trợ thính Rionet HM-04

3.700.000VNĐ

3.400.000VNĐ

-8%