|

Tư vấn và đặt hàng

0934.33.11.88 - 0972.807.793 - Công Ty Thiết Bị Y Tế 247 VN

Máy đo huyết áp Omron

Máy đo huyết áp Omron

1.200.000VNĐ

980.000VNĐ

-18%

1.590.000VNĐ

1.390.000VNĐ

-13%

2.950.000VNĐ

2.650.000VNĐ

-10%

1.000.000VNĐ

850.000VNĐ

-15%

2.210.000VNĐ

1.850.000VNĐ

-16%

1.590.000VNĐ

1.390.000VNĐ

-13%

1.040.000VNĐ

880.000VNĐ

-15%

2.090.000VNĐ

1.890.000VNĐ

-10%

4.200.000VNĐ

3.150.000VNĐ

-25%

1.430.000VNĐ

1.160.000VNĐ

-19%

1.150.000VNĐ

980.000VNĐ

-15%

2.660.000VNĐ

2.250.000VNĐ

-15%

2.990.000VNĐ

2.550.000VNĐ

-15%

1.350.000VNĐ

1.100.000VNĐ

-19%

2.090.000VNĐ

1.890.000VNĐ

-10%

1.300.000VNĐ

1.120.000VNĐ

-14%

1.250.000VNĐ

1.100.000VNĐ

-12%

1.700.000VNĐ

1.500.000VNĐ

-12%

2.300.000VNĐ

1.950.000VNĐ

-15%

1.250.000VNĐ

1.100.000VNĐ

-12%

1.350.000VNĐ

1.080.000VNĐ

-20%
-20%
-18%

1.050.000VNĐ

920.000VNĐ

-12%

1.950.000VNĐ

1.650.000VNĐ

-15%

1.650.000VNĐ

1.400.000VNĐ

-15%

900.000VNĐ

750.000VNĐ

-17%

1.050.000VNĐ

930.000VNĐ

-11%

1.050.000VNĐ

920.000VNĐ

-12%

1.150.000VNĐ

1.060.000VNĐ

-8%
-12%

1.200.000VNĐ

1.060.000VNĐ

-12%

2.150.000VNĐ

1.900.000VNĐ

-12%

1.850.000VNĐ

1.680.000VNĐ

-9%
CÁC BƯỚC MUA HÀNG CÁCH THỨC THANH TOÁN PHƯƠNG THỨC VẬN CHUYỂN