|

Tư vấn và đặt hàng

0348.25.9999 - 0589.800.800 - Công Ty Thiết Bị Y Tế 247 VN

Máy trợ thính Rionet - Nhật Bản

Máy trợ thính Rionet - Nhật Bản

1.350.000VNĐ

1.150.000VNĐ

-15%

1.600.000VNĐ

1.500.000VNĐ

-6%

2.100.000VNĐ

1.950.000VNĐ

-7%

3.700.000VNĐ

3.400.000VNĐ

-8%

4.900.000VNĐ

4.600.000VNĐ

-6%

500.000VNĐ

450.000VNĐ

-10%

400.000VNĐ

350.000VNĐ

-13%

400.000VNĐ

350.000VNĐ

-13%
CÁC BƯỚC MUA HÀNG CÁCH THỨC THANH TOÁN PHƯƠNG THỨC VẬN CHUYỂN