|

Tư vấn và đặt hàng

0934.33.11.88 - 0972.807.793 - Công Ty Thiết Bị Y Tế 247 VN

Máy xông mũi họng (máy khí dung) Omron Japan

Máy xông mũi họng (máy khí dung) Omron Japan

1.350.000VNĐ

850.000VNĐ

-37%
-20%
-24%
-24%

1.400.000VNĐ

1.150.000VNĐ

-18%

1.150.000VNĐ

1.000.000VNĐ

-13%

1.250.000VNĐ

1.100.000VNĐ

-12%

1.800.000VNĐ

1.600.000VNĐ

-11%
-16%
-11%

3.100.000VNĐ

2.950.000VNĐ

-5%

1.780.000VNĐ

1.600.000VNĐ

-10%

6.500.000VNĐ

6.300.000VNĐ

-3%

6.000.000VNĐ

5.000.000VNĐ

-17%

1.250.000VNĐ

900.000VNĐ

-28%
CÁC BƯỚC MUA HÀNG CÁCH THỨC THANH TOÁN PHƯƠNG THỨC VẬN CHUYỂN