|

Tư vấn và đặt hàng

0333.4444.55 - 0972.807.793 - Công Ty Thiết Bị Y Tế 247 VN

Máy xông mũi họng (máy khí dung) Omron Japan

Máy xông mũi họng (máy khí dung) Omron Japan

1.250.000VNĐ

1.100.000VNĐ

-12%
-17%

1.100.000VNĐ

950.000VNĐ

-14%
-24%
-24%

1.250.000VNĐ

1.100.000VNĐ

-12%

1.800.000VNĐ

1.600.000VNĐ

-11%
-16%
-11%

3.100.000VNĐ

2.950.000VNĐ

-5%

1.780.000VNĐ

1.600.000VNĐ

-10%

6.500.000VNĐ

6.300.000VNĐ

-3%

6.000.000VNĐ

5.000.000VNĐ

-17%
CÁC BƯỚC MUA HÀNG CÁCH THỨC THANH TOÁN PHƯƠNG THỨC VẬN CHUYỂN