|

Tư vấn và đặt hàng

0934.33.11.88 - 0972.807.793 - Công Ty Thiết Bị Y Tế 247 VN

Nhiệt kế điện tử

-17%

Máy massage xung điện

1.700.000VNĐ

1.550.000VNĐ

-9%

Cân điện tử

900.000VNĐ

860.000VNĐ

-4%

750.000VNĐ

720.000VNĐ

-4%

800.000VNĐ

700.000VNĐ

-13%

Máy đo huyết áp Omron

4.200.000VNĐ

3.150.000VNĐ

-25%

2.950.000VNĐ

2.650.000VNĐ

-10%

2.990.000VNĐ

2.550.000VNĐ

-15%

2.660.000VNĐ

2.250.000VNĐ

-15%

2.300.000VNĐ

1.950.000VNĐ

-15%

2.150.000VNĐ

1.900.000VNĐ

-12%

2.090.000VNĐ

1.890.000VNĐ

-10%

2.090.000VNĐ

1.890.000VNĐ

-10%

2.210.000VNĐ

1.850.000VNĐ

-16%

1.850.000VNĐ

1.680.000VNĐ

-9%

1.950.000VNĐ

1.650.000VNĐ

-15%

1.700.000VNĐ

1.500.000VNĐ

-12%

1.650.000VNĐ

1.400.000VNĐ

-15%

1.590.000VNĐ

1.390.000VNĐ

-13%

1.590.000VNĐ

1.390.000VNĐ

-13%

1.430.000VNĐ

1.160.000VNĐ

-19%

1.300.000VNĐ

1.120.000VNĐ

-14%

1.350.000VNĐ

1.100.000VNĐ

-19%

1.250.000VNĐ

1.100.000VNĐ

-12%

1.250.000VNĐ

1.100.000VNĐ

-12%

1.350.000VNĐ

1.080.000VNĐ

-20%

1.200.000VNĐ

1.060.000VNĐ

-12%

1.150.000VNĐ

1.060.000VNĐ

-8%

1.200.000VNĐ

980.000VNĐ

-18%

1.150.000VNĐ

980.000VNĐ

-15%

1.050.000VNĐ

930.000VNĐ

-11%

1.050.000VNĐ

920.000VNĐ

-12%

1.050.000VNĐ

920.000VNĐ

-12%

1.040.000VNĐ

880.000VNĐ

-15%

1.000.000VNĐ

850.000VNĐ

-15%
-18%

900.000VNĐ

750.000VNĐ

-17%
-12%
-20%

Máy đo huyết áp Beurer

Máy đo huyết áp Microlife

Đèn Hồng Ngoại

2.550.000VNĐ

1.900.000VNĐ

-25%

950.000VNĐ

800.000VNĐ

-16%

900.000VNĐ

750.000VNĐ

-17%

600.000VNĐ

480.000VNĐ

-20%

600.000VNĐ

470.000VNĐ

-22%

200.000VNĐ

100.000VNĐ

-50%

Thông tin tổng hợp

Máy đo đường huyết Omron - Nhật Bản

1.600.000VNĐ

1.280.000VNĐ

-20%

1.250.000VNĐ

1.050.000VNĐ

-16%
-24%

Máy thử đường huyết Accu Chek - Đức

-30%
-30%

Máy đo tiểu đường các hãng khác

-21%

1.650.000VNĐ

1.400.000VNĐ

-15%

1.450.000VNĐ

1.050.000VNĐ

-28%

Máy xông mũi họng (máy khí dung) Omron Japan

17.000.000VNĐ

16.000.000VNĐ

-6%

6.500.000VNĐ

6.300.000VNĐ

-3%

3.100.000VNĐ

2.950.000VNĐ

-5%

2.800.000VNĐ

2.450.000VNĐ

-13%
-17%

1.800.000VNĐ

1.600.000VNĐ

-11%

1.600.000VNĐ

1.350.000VNĐ

-16%

1.250.000VNĐ

1.100.000VNĐ

-12%

1.250.000VNĐ

1.090.000VNĐ

-13%

1.250.000VNĐ

900.000VNĐ

-28%

1.350.000VNĐ

890.000VNĐ

-34%
-11%
-16%
-20%
-24%
-24%

Phụ kiện máy xông mũi họng

Sản phẩm máy xông mũi họng khác

2.500.000VNĐ

2.290.000VNĐ

-8%

1.800.000VNĐ

1.660.000VNĐ

-8%

1.600.000VNĐ

1.450.000VNĐ

-9%

Máy trợ thính Rionet - Nhật Bản

4.900.000VNĐ

4.600.000VNĐ

-6%

3.700.000VNĐ

3.400.000VNĐ

-8%

2.100.000VNĐ

1.950.000VNĐ

-7%

1.600.000VNĐ

1.500.000VNĐ

-6%

1.350.000VNĐ

1.150.000VNĐ

-15%

500.000VNĐ

450.000VNĐ

-10%

400.000VNĐ

350.000VNĐ

-13%

400.000VNĐ

350.000VNĐ

-13%

Pin máy trợ thính

25.000VNĐ

25.000VNĐ

Máy Massage Cầm Tay

700.000VNĐ

530.000VNĐ

-24%

Gối Massage

750.000VNĐ

600.000VNĐ

-20%

800.000VNĐ

600.000VNĐ

-25%

700.000VNĐ

550.000VNĐ

-21%

700.000VNĐ

550.000VNĐ

-21%

650.000VNĐ

500.000VNĐ

-23%

650.000VNĐ

500.000VNĐ

-23%

Máy Massage Chân

4.800.000VNĐ

3.600.000VNĐ

-25%
-27%

2.500.000VNĐ

1.650.000VNĐ

-34%
-40%

2.500.000VNĐ

1.500.000VNĐ

-40%

Máy Massage Trị Liệu

-28%

Máy xông cứu ngải

1.980.000VNĐ

1.200.000VNĐ

-39%

1.980.000VNĐ

1.200.000VNĐ

-39%

1.980.000VNĐ

1.200.000VNĐ

-39%

1.980.000VNĐ

1.200.000VNĐ

-39%
-39%

1.980.000VNĐ

1.200.000VNĐ

-39%

Máy Xông Mặt

1.050.000VNĐ

790.000VNĐ

-25%

Chăn Đệm Điện

-17%

1.900.000VNĐ

1.550.000VNĐ

-18%

Máy Hút Đàm - Máy Hút Đờm

-28%
-34%

1.350.000VNĐ

890.000VNĐ

-34%

Gối massage hồng ngoại

-28%

850.000VNĐ

600.000VNĐ

-29%

850.000VNĐ

600.000VNĐ

-29%

800.000VNĐ

600.000VNĐ

-25%

800.000VNĐ

600.000VNĐ

-25%

800.000VNĐ

550.000VNĐ

-31%

700.000VNĐ

550.000VNĐ

-21%

700.000VNĐ

550.000VNĐ

-21%

700.000VNĐ

550.000VNĐ

-21%

750.000VNĐ

500.000VNĐ

-33%

650.000VNĐ

500.000VNĐ

-23%

650.000VNĐ

500.000VNĐ

-23%

650.000VNĐ

500.000VNĐ

-23%

Nệm massage toàn thân

Máy đấm lưng hồng ngoại

-28%
-28%

850.000VNĐ

600.000VNĐ

-29%

800.000VNĐ

600.000VNĐ

-25%

800.000VNĐ

600.000VNĐ

-25%

700.000VNĐ

550.000VNĐ

-21%

700.000VNĐ

550.000VNĐ

-21%

650.000VNĐ

500.000VNĐ

-23%

650.000VNĐ

500.000VNĐ

-23%

Máy khí dung

3.980.000VNĐ

3.600.000VNĐ

-10%

2.800.000VNĐ

2.450.000VNĐ

-13%

1.850.000VNĐ

1.600.000VNĐ

-14%

1.600.000VNĐ

1.350.000VNĐ

-16%

1.300.000VNĐ

1.100.000VNĐ

-15%

1.250.000VNĐ

1.090.000VNĐ

-13%
...
CÁC BƯỚC MUA HÀNG CÁCH THỨC THANH TOÁN PHƯƠNG THỨC VẬN CHUYỂN