|

Tư vấn và đặt hàng

0934.33.11.88 - 0972.807.793 - Công Ty Thiết Bị Y Tế 247 VN

Máy khí dung

850.000VNĐ

650.000VNĐ

-24%

1.350.000VNĐ

890.000VNĐ

-34%

3.980.000VNĐ

3.600.000VNĐ

-10%

1.350.000VNĐ

890.000VNĐ

-34%

1.300.000VNĐ

1.100.000VNĐ

-15%

990.000VNĐ

800.000VNĐ

-19%

2.800.000VNĐ

2.450.000VNĐ

-13%

1.850.000VNĐ

1.600.000VNĐ

-14%

1.000.000VNĐ

800.000VNĐ

-20%

Máy cứu ngải Hải Phòng

1.980.000VNĐ

1.200.000VNĐ

-39%

1.980.000VNĐ

1.200.000VNĐ

-39%

1.980.000VNĐ

1.200.000VNĐ

-39%

1.980.000VNĐ

1.200.000VNĐ

-39%

1.980.000VNĐ

1.200.000VNĐ

-39%

1.980.000VNĐ

1.200.000VNĐ

-39%

1.980.000VNĐ

1.200.000VNĐ

-39%

1.980.000VNĐ

1.200.000VNĐ

-39%

75.000VNĐ

60.000VNĐ

-20%

80.000VNĐ

65.000VNĐ

-19%

Máy đo tiểu đường

-30%
-30%

1.850.000VNĐ

1.290.000VNĐ

-30%
-30%

1.850.000VNĐ

1.290.000VNĐ

-30%

1.300.000VNĐ

1.050.000VNĐ

-19%
-24%

Máy hút mũi

-22%

1.250.000VNĐ

900.000VNĐ

-28%

950.000VNĐ

760.000VNĐ

-20%
-34%

Máy Xông Mũi Họng Zava

1.350.000VNĐ

750.000VNĐ

-44%

1.500.000VNĐ

1.050.000VNĐ

-30%
CÁC BƯỚC MUA HÀNG CÁCH THỨC THANH TOÁN PHƯƠNG THỨC VẬN CHUYỂN