Máy đo huyết áp Omron HEM-6161

-18%

Máy đo huyết áp Omron HEM-8712

-12%

Máy đo huyết áp Omron HEM-7120

-12%

Máy đo huyết áp Omron 7121

1.200.000VNĐ

990.000VNĐ

-18%

Máy đo huyết áp Omron HEM-6181

1.350.000VNĐ

1.200.000VNĐ

-11%

Máy đo huyết áp Omron HEM-7130

1.300.000VNĐ

1.150.000VNĐ

-12%

Máy đo đường huyết Active Germany

-27%

Máy đo đường huyết Omron HGM-112

-16%

Máy đo đường huyết OnCall Plus

-24%

Máy đo đường huyết Accu Chek Performa

-19%

Máy đo đường huyết Omron HGM-111

-20%

Máy đo đường huyết Onetouch Ultra 2

-15%

Máy xông hút mũi 2 trong 1 Dotha

-17%

Máy xông mũi họng Omron NE-C28

1.300.000VNĐ

1.120.000VNĐ

-14%

Máy xông mũi họng Omron NE-C801

1.150.000VNĐ

1.000.000VNĐ

-13%

Máy Xông Mũi Họng Compmist - USA

-24%

Máy trợ thính Phonak Baseo Q5

5.900.000VNĐ

5.400.000VNĐ

-8%

Máy trợ thính Rionet HA-20DX

1.250.000VNĐ

1.050.000VNĐ

-16%

Máy trợ thính Siemens 118

1.050.000VNĐ

950.000VNĐ

-10%

Máy trợ thính Itsumo HI-01S

1.600.000VNĐ

1.500.000VNĐ

-6%

Máy trợ thính Rionet HB-23P

2.100.000VNĐ

1.950.000VNĐ

-7%

Máy trợ thính Rionet HM-04

3.700.000VNĐ

3.400.000VNĐ

-8%