|

Tư vấn và đặt hàng

0934.33.11.88 - 0972.807.793 - Công Ty Thiết Bị Y Tế 247 VN

Máy trợ thính Phonak

Máy trợ thính Phonak

5.900.000VNĐ

5.400.000VNĐ

-8%

3.100.000VNĐ

2.950.000VNĐ

-5%

3.300.000VNĐ

3.100.000VNĐ

-6%

3.500.000VNĐ

3.250.000VNĐ

-7%

3.800.000VNĐ

3.600.000VNĐ

-5%

4.500.000VNĐ

4.250.000VNĐ

-6%

4.700.000VNĐ

4.400.000VNĐ

-6%
CÁC BƯỚC MUA HÀNG CÁCH THỨC THANH TOÁN PHƯƠNG THỨC VẬN CHUYỂN